Blekkforbud

Oppsummert:

TL;DR:

Blekkforbud

Det ble relativt nylig innført et nytt regelverk for tatoveringsblekk i EU. Fra 04.01.2022 ble alt tatoveringsblekk på markedet forbudt å kjøpe, selge og bruke. Det nye blekket som har kommet på markedet er noe redusert i utvalg nyanser i forhold til det gamle.

Fakta

4000 tilsetningsstoffer ble regulert 4.januar 2022 (stoffer som forbys eller konsentrasjonen av stoffer som fastsettes i mengder). 

Alt blekk som var på markedet inneholdt 2-7 stoffer som var over den nye lovlige grensen. Dette medfører at alle blekkflaskene som finnes hos produsenter, leverandører og i studioer i hele Europa ikke lenger kan kjøpes/selges/brukes lovlig.

Fargepigmentene Blue 15 og Green 7 ble forbudt 4.januar 2023. Produsentene har kommet med en erstatning for disse pigmentene, men utvalget nyanse er enda noe begrenset.

Tatoveringsprodukter fikk nye merkekrav. Ingredienser må skrives på norsk og det må opplyses om eventuelt innhold av nikkel/krom som er under konsentrasjonsgrensen og at dette kan medføre fare for allergi.

Det er også krav om at tatovøren må opplyse kunden om informasjonen som står på produktet. Det er ikke lov å bruke eller selge ut restlager etter at forbudet begynte å gjelde.

Var det gamle blekket farlig?

Stoffene som ble forbudt er ikke dokumentert i medisinsk litteratur som kreftfremkallende eller reproduksjonsskadelig via injeksjon i huden, i de faktiske mengdene som var i blekket. Stoffene forbys fordi det ikke kan ekskluderes at det kan være skadelig, men ingen kliniske tester er utført per 2023.

Er det nye blekket noe annerledes?

Tilsetningsstoffene som ble forbudt er byttet ut med tilsvarende erstatninger.

Galleri

Relaterte artikler

No items found.

Lyst på tatovering eller piercing?

Ta det første steget med en gratis konsultasjon.

Tatovering på arm mann